Strona Zielone Światło dla dąbrowian

Samochodem

PODRÓŻUJ KOMFORTOWO
SAMOCHODEM

Przed nami wiele ważnych zmian komunikacyjnych w Dąbrowie Górniczej: przebudowujemy układ komunikacyjny, rozwijamy sieć tras rowerowych, budujemy bezpieczne przejścia, tunele i wygodne zjazdy, aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście.

TAK ZMIENIĄ SIĘ ULICE KRÓLOWEJ JADWIGI I PIŁSUDSKIEGO

ALEJA PIŁSUDSKIEGO: OD UL. KASPRZAKA do UL. TYSIĄCLECIA

 • Obie jezdnie na wysokości przejścia dla pieszych przy budynkach ul. Kasprzaka 4 i 6 (przy dawnym „Spaleniaku”) zawężone zostaną do dwóch pasów – pozwoli to na bezpieczniejsze przechodzenie na drugą stronę jezdni;
 • Nieczynne od lat przejście podziemne zostanie zasypane;
 • Powstaną nowe miejsca parkingowe na pasach jezdni wyłączonych z ruchu – na odcinku od przejścia dla pieszych do ul. Trzeciego Powstania Śląskiego – skorzystają na tym mieszkańcy bloków;
 • Na każdym z przejść dla pieszych powstaną przejazdy rowerowe – dzięki temu będzie można swobodnie, zgodnie z przepisami, jechać rowerem bez konieczności przeprowadzania go przez jezdnię;
 • Dzięki przejazdom rowerowym istniejące drogi rowerowe wzdłuż ul. Piłsudskiego zyskają połączenie zarówno z infrastrukturą rowerową na ul. Tysiąclecia i dalej Aleją Zagłębia jak i z ul. Kasprzaka;
 • Położone zostaną nowe tory tramwajowe i powstanie nowy przystanek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Słupy oświetleniowe wraz z latarniami zostaną wymienione na nowe, w technologii LED.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO: OD UL. MORCINKA DO ALEI MAJAKOWSKIEGO

 • Od skrzyżowania z ul. Morcinka (stacja benzynowa Amic) do skrzyżowania z Alejami i ul. Poniatowskiego (targ) infrastruktura rowerowa będzie po obu stronach alei Piłsudskiego. Po stronie Damelu będzie to ciąg pieszo-rowerowy, a po stronie Zespół Szkół Ekonomicznych droga rowerowa i chodnik;
 • Przejście podziemne przy Damelu zostanie zlikwidowane i zastąpione przejściem dla pieszych oraz przejazdem rowerowym zlokalizowanym bezpośrednio przy istniejącej sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu bez przeszkód przejdziemy na drugą stronę jezdni i dostaniemy się na przebudowany przystanek tramwajowy;
 • Ciąg pieszo-rowerowy po stronie Damelu, zostanie połączony z drogą rowerową na Alejach Majakowskiego. Natomiast droga rowerowa wzdłuż targu połączy się z budowaną właśnie drogą na plantach;
 • Utrzymane zostaną trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ich szerokość będzie wynosiła 3 metry, dzięki czemu kierowcom łatwiej będzie dostosować prędkość do obowiązującego w mieście ograniczenia do 50km na godzinę. Pasy tej szerokości funkcjonują już dzisiaj na odcinku od Ekonomika do targu.
 • Dzięki węższym pasom zyskamy też więcej zieleni – trawnik wzdłuż jezdni po stronie Damelu będzie miał szerokość 3 metrów.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO: OD ULICY TYSIĄCLECIA DO UL. MORCINKA

 • Pomiędzy ul. Tysiąclecia i Morcinka, wzdłuż al. Piłsudskiego, powstanie droga rowerowa oraz chodnik;
 • Droga rowerowa na tym samym odcinku, ale po stronie osiedla Manhattan, zyska asfaltowo- betonową nawierzchnię i „zamieni się” miejscem z chodnikiem. Dzięki temu chodnik będzie bliżej osiedla i piesi nie będą musieli wchodzić na drogę dla rowerów;
 • Przejście podziemne łączące Manhattan z Brodwayem zostanie wyremontowane. Prowadzić będą do niego nowe pochylnie, które ułatwią korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, rodzicom z wózkami i rowerzystom;
 • Przystanki autobusowe i tramwajowe zostaną połączone w jeden wspólny przystanek znajdujący się na pasie pomiędzy jezdniami. Wewnętrzne pasy ruchu przed przystankami zostaną wyłączone i posłużą jako zjazd dla autobusów. W ten sposób autobusy wjadą na wyremontowane torowisko i zabiorą pasażerów ze zintegrowanego przystanku. Później korzystając z pasa zjazdowego sprawnie i bezkolizyjnie włączą się do ruchu;
 • Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Morcinka i Leśnej zostanie przebudowane na rondo turbinowe, a jezdnia przed nim zostanie zawężona do dwóch pasów. Oznacza to, że z wewnętrznego pasa będzie można jechać tylko prosto lub w lewo, a z zewnętrznego – tylko prosto lub w prawo. Rozwiązanie to poprawi także warunki wyjazdu z dróg podporządkowanych, co obecnie, szczególnie w godzinach szczytu, jest mocno kłopotliwe;
 • W miejscu dotychczasowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Morcinka powstanie nowe przejście wraz z przejazdem rowerowym.

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI: OD AL.MAJAKOWSKIEGO DO UL.WOJSKA POLSKIEGO

 • Przystanki autobusowe zostaną zlokalizowane bliżej targu, podobnie jak przystanki tramwajowe, które będą przesunięte na wysokość obecnych przystanków autobusowych;
 • Dzięki temu rozwiązaniu powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy – nie trzeba będzie zbiegać do przejścia podziemnego, by przesiąść się na autobus lub tramwaj, bo sprawną komunikację między przystankami zapewni nowe przejście dla pieszych w poziomie jezdni;
 • Przejście podziemne w rejonie ul. Wojska Polskiego zostanie zachowane, ale bez wyjść na perony;
 • Zmieniona zostanie geometria jezdni. Od Wojska Polskiego do nowego przejścia dla pieszych jezdnia zostanie zawężona z trzech pasów do dwóch. Trzy pasy ponownie pojawią się przed sygnalizacją świetlną przy Alei Majakowskiego;
 • Podobnie będzie na jezdni w kierunku centrum miasta: od targu dwa pasy, a w rejonie ul. Reymonta i dalej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego – trzy pasy;
 • Na całym odcinku – wzdłuż jezdni w kierunku centrum – powstanie droga rowerowa i chodnik.

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI: OD UL.WOJSKA POLSKIEGO DO AL.RÓŻ

 • Po stronie jezdni w kierunku centrum powstanie chodnik i droga rowerowa zakończona wjazdem do przejścia podziemnego przez
  pochylnię;
 • Pochylnie przy przejściu będą trzy: poza wspomnianą powyżej, także po stronie Merkurego i przy Zespole Szkół Technicznych. Tą ostatnią pochylnią wyjedziemy na nową drogą rowerową, której budowa wchodzi już w zakres kolejnego zadania: przebudowy torowiska i drogi od alei Róż do pętli przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Wybudujemy zjazd i wyjazd z ul. Orzeszkowej na ul. Królowej Jadwigi; W tym miejscu, jak i przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, powstaną przejścia dla pieszych z przejazdami rowerowymi.
 • Przy alei Róż powstanie drugi (po Manhattanie) zintegrowany przystanek autobusowo–tramwajowy: w kierunku Gołonoga autobus wjedzie na torowisko z tarczy ronda, w kierunku centrum wjazd na torowisko odbędzie się z wewnętrznego pasa ul. Królowej Jadwigi.
 • Po przebudowie każda jezdnia przy dojeździe do ronda będzie miała po dwa pasy służące do jazdy w lewo lub w prawo.