Strona Zielone Światło dla dąbrowian

Tak zmienią się ulice Królowej Jadwigi i Piłsudskiego [WIZUALIZACJE]

Kilka tygodni temu opisaliśmy, jak przy okazji rozpoczętej w zeszłym roku przebudowy torowiska tramwajowego, zmienią się ulica Królowej Jadwigi oraz aleja Piłsudskiego. Teraz opisywane zmiany zwizualizowaliśmy dla Was na pięciu planszach.

Zamieszczone poniżej wizualizacje udostępnił wcześniej na swoim profilu w mediach społecznościowych prezydent Marcin Bazylak. Zamieszczamy te wpisy poniżej, ponieważ przy okazji prezydent odpowiedział w komentarzach na wiele pytań związanych z wprowadzanymi zmianami.

Zależy nam na uspokojeniu ruchu na ul. Królowej Jadwigi i al. Piłsudskiego. Chcemy, by mieszkańcy nie traktowali ich, jak autostrady. Stąd miejscami – m.in. przed nowymi przejściami dla pieszych i dojazdem do nowego ronda turbinowego – zawęzimy jezdnie do dwóch pasów. Kierowcom łatwiej będzie wtedy dostosować prędkość do obowiązującego w mieście ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę.

Warto pamiętać, że budujemy alternatywę dla przejazdu ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego. Wiele zmian, szczególnie w centrum, zostanie wprowadzonych, gdy alternatywna trasa będzie gotowa, a tunel pod torami na przedłużeniu ulicy Kościuszki zostaniemy udostępniony kierowcom, pieszym i rowerzystom. To ostatnie powinno być możliwe w połowie 2022 roku. Wtedy też drogowcy przyspieszą z pracami na ul. Królowej Jadwigi i Piłsudskiego.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO: OD UL. KASPRZAKA do UL. TYSIĄCLECIA

✳️ Obie jezdnie na wysokości przejścia dla pieszych przy budynkach ul. Kasprzaka 4 i 6 (przy dawnym „Spaleniaku”) zawężone zostaną do dwóch pasów – pozwoli to na bezpieczniejsze przechodzenie na drugą stronę jezdni;

✳️ Nieczynne od lat przejście podziemne zostanie zasypane;

✳️ Powstaną nowe miejsca parkingowe na pasach jezdni wyłączonych z ruchu – na odcinku od przejścia dla pieszych do ul. Trzeciego Powstania Śląskiego – skorzystają na tym mieszkańcy bloków;

✳️ Na każdym z przejść dla pieszych powstaną przejazdy rowerowe – dzięki temu będzie można swobodnie, zgodnie z przepisami, jechać rowerem bez konieczności przeprowadzania go przez jezdnię;

✳️ Dzięki przejazdom rowerowym istniejące drogi rowerowe wzdłuż ul. Piłsudskiego zyskają połączenie zarówno z infrastrukturą rowerową na ul. Tysiąclecia i dalej Aleją Zagłębia jak i z ul. Kasprzaka;

✳️ Położone zostaną nowe tory tramwajowe i powstanie nowy przystanek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

✳️ Słupy oświetleniowe wraz z latarniami zostaną wymienione na nowe, w technologii LED.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO: OD ULICY TYSIĄCLECIA DO UL. MORCINKA

✳️ Pomiędzy ul. Tysiąclecia i Morcinka, wzdłuż al. Piłsudskiego, powstanie droga rowerowa oraz chodnik;

✳️ Droga rowerowa na tym samym odcinku, ale po stronie osiedla Manhattan, zyska asfaltowo-betonową nawierzchnię i „zamieni się” miejscem z chodnikiem. Dzięki temu chodnik będzie bliżej osiedla i piesi nie będą musieli wchodzić na drogę dla rowerów;

✳️ Przejście podziemne łączące Manhattan z Brodwayem zostanie wyremontowane. Prowadzić będą do niego nowe pochylnie, które ułatwią korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, rodzicom z wózkami i rowerzystom;

✳️ Przystanki autobusowe i tramwajowe zostaną połączone w jeden wspólny przystanek znajdujący się na pasie pomiędzy jezdniami. Wewnętrzne pasy ruchu przed przystankami zostaną wyłączone i posłużą jako zjazd dla autobusów. W ten sposób autobusy wjadą na wyremontowane torowisko i zabiorą pasażerów ze zintegrowanego przystanku. Później korzystając z pasa zjazdowego sprawnie i bezkolizyjnie włączą się do ruchu;

✳️ Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Morcinka i Leśnej zostanie przebudowane na rondo turbinowe, a jezdnia przed nim zostanie zawężona do dwóch pasów. Oznacza to, że z wewnętrznego pasa będzie można jechać tylko prosto lub w lewo, a z zewnętrznego – tylko prosto lub w prawo. Rozwiązanie to poprawi także warunki wyjazdu z dróg podporządkowanych, co obecnie, szczególnie w godzinach szczytu, jest mocno kłopotliwe;

✳️ W miejscu dotychczasowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Morcinka powstanie nowe przejście wraz z przejazdem rowerowym.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO: OD UL. MORCINKA DO ALEI MAJAKOWSKIEGO

✳️ Od skrzyżowania z ul. Morcinka (stacja benzynowa Amic) do skrzyżowania z Alejami i ul. Poniatowskiego (targ) infrastruktura rowerowa będzie po obu stronach alei Piłsudskiego. Po stronie Damelu będzie to ciąg pieszo-rowerowy, a po stronie Zespół Szkół Ekonomicznych droga rowerowa i chodnik;

✳️ Przejście podziemne przy Damelu zostanie zlikwidowane i zastąpione przejściem dla pieszych oraz przejazdem rowerowym zlokalizowanym bezpośrednio przy istniejącej sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu bez przeszkód przejdziemy na drugą stronę jezdni i dostaniemy się na przebudowany przystanek tramwajowy;

✳️ Ciąg pieszo-rowerowy po stronie Damelu, zostanie połączony z drogą rowerową na Alejach Majakowskiego. Natomiast droga rowerowa wzdłuż targu połączy się z budowaną właśnie drogą na plantach;

✳️ Utrzymane zostaną trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ich szerokość będzie wynosiła 3 metry, dzięki czemu kierowcom łatwiej będzie dostosować prędkość do obowiązującego w mieście ograniczenia do 50 km na godzinę. Pasy tej szerokości funkcjonują już dzisiaj na odcinku od Ekonomika do targu.

✳️ Dzięki węższym pasom zyskamy też więcej zieleni – trawnik wzdłuż jezdni po stronie Damelu będzie miał szerokość 3 metrów.

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI: OD AL. MAJAKOWSKIEGO DO UL. WOJSKA POLSKIEGO

✳️ Przystanki autobusowe zostaną zlokalizowane bliżej targu, podobnie jak przystanki tramwajowe, które będą przesunięte na wysokość obecnych przystanków autobusowych;

✳️ Dzięki temu rozwiązaniu powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy – nie trzeba będzie zbiegać do przejścia podziemnego, by przesiąść się na autobus lub tramwaj, bo sprawną komunikację między przystankami zapewni nowe przejście dla pieszych w poziomie jezdni;

✳️ Przejście podziemne w rejonie ul. Wojska Polskiego zostanie zachowane, ale bez wyjść na perony;

✳️ Zmieniona zostanie geometria jezdni. Od Wojska Polskiego do nowego przejścia dla pieszych jezdnia zostanie zawężona z trzech pasów do dwóch. Trzy pasy ponownie pojawią się przed sygnalizacją świetlną przy Alei Majakowskiego;

✳️ Podobnie będzie na jezdni w kierunku centrum miasta: od targu dwa pasy, a w rejonie ul. Reymonta i dalej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego – trzy pasy;

✳️ Na całym odcinku – wzdłuż jezdni w kierunku centrum – powstanie droga rowerowa i chodnik.

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI: OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. RÓŻ

✳️ Po stronie jezdni w kierunku centrum powstanie chodnik i droga rowerowa zakończona wjazdem do przejścia podziemnego przez pochylnię;

✳️ Pochylnie przy przejściu będą trzy: poza wspomnianą powyżej, także po stronie Merkurego i przy Zespole Szkół Technicznych. Tą ostatnią pochylnią wyjedziemy na nową drogą rowerową, której budowa wchodzi już w zakres kolejnego zadania: przebudowy torowiska i drogi od alei Róż do pętli przy Powiatowym Urzędzie Pracy.

✳️ Wybudujemy zjazd i wyjazd z ul. Orzeszkowej na ul. Królowej Jadwigi; W tym miejscu, jak i przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, powstaną przejścia dla pieszych z przejazdami rowerowymi.

✳️ Przy alei Róż powstanie drugi (po Manhattanie) zintegrowany przystanek autobusowo–tramwajowy: w kierunku Gołonoga autobus wjedzie na torowisko z tarczy ronda, w kierunku centrum wjazd na torowisko odbędzie się z wewnętrznego pasa ul. Królowej Jadwigi.

✳️ Po przebudowie każda jezdnia przy dojeździe do ronda będzie miała po dwa pasy służące do jazdy w lewo lub w prawo.

DCIM106MEDIADJI_0141.JPG

Otworzyliśmy nową drogę i centrum przesiadkowe

Metrolinia103

Nowa metrolinia w Dąbrowie Górniczej. Linie 16, 79 i 242 wróciły do centrum miasta

aleja_NoweZatoki

Autobusy wróciły na stały przystanek przy stacji PKP w Gołonogu